Licenční smlouvy k fotografiím

Fotografie na stránce Bestent.sk a Bestent.cz jsou chráněny licenční smlouvou. V případě zájmu o fotografie až po dohodě s jednatelem a výhradním majitelem pořízených fotografií.